Sušiče obuvi

30min Drygen mimoriadne účinné, vysokorýchlostné 4- a 8-párové sušiče obuvi s časom sušenia len 30 minút.
30min Drygen O3
sú mimoriadne účinné, vysokorýchlostné 4- a 8-párové sušiče obuvi s dezinfekčnou ozónovou jednotkou a časom sušenia len 30 minút.
30min DrygenOne O3 je profesionálny, mimoriadne účinný, vysokorýchlostný sušič obuvi s dezinfekčnou ozónovou jednotkou s kapacitou až 84 párov obuvi (podľa zvolenej varianty).

Všetky sušiče sú štandardne vybavené systémom ZAVES A STLAČ. Systém dosahuje úsporu energie krátkym a selektívnym používaním sušiacich modulov. Výnimočný prietok vzduchu umožňuje rýchle sušenie okolitým alebo ohrievaným vzduchom.
Sušič obuvi DrygenOne je vybavený inteligentným ovládacím softvérom, ktorý poskytuje vysokú variabilitu nastavení procesov sušenia, dezinfekcie a ďalších funkcií.
4- a 8-párové sušiče obuvi po pripojení na riadiace jednotky Central Drying Controller (CDC) alebo Master Control Unit (MCU) umožňujú vyššiu úroveň správy, kontroly a optimalizácie chodu pripojených zariadení.

Inteligentné riešenia pre automatickú a bezobslužnú prevádzku sušiacich a dezinfekčných technologických celkov. Picto_SmartSolution