Inteligentné riešenia

WINTERSPACE vyvinul inteligentné riešenia pre automatickú a bezobslužnú prevádzku svojich sušiacich a dezinfekčných celkov. Tieto zariadenia poskytujú klientom pohodlnú správu a kontrolu pripojených zariadení, zosúladenie činností jednotlivých zariadení a v neposlednom rade optimalizácia a zefektívnenie činnosti celého technologického celku.

Picto_SmartSolution