Vzduchotechnika

Vetranie v miestnostiach je veľmi dôležité na zabezpečenie a udržanie zdravej a komfortnej klímy. Naše zariadenie slúži na odsávanie opotrebovaného vzduchu z interiéru a súčastné načepanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Jedná sa o rovnotlakovú výmenu vzduchu.