Mesto Poprad má najmodernejšiu hokejovú tréningovú halu na Slovensku.

Vďaka iniciatíve primátora Antona Danka, čestného prezidenta HK Poprad Jána Telenského a architekta a autora projektu Pavla Kučeru vznikol nedávno pod Tatrami unikátny projekt – Tréningová hokejová hala v meste Poprad. Nový objekt tréningovej haly bude rozvíjať prípravu mladých hokejových talentov vďaka modernému klubovému zázemiu. Toto zázemie určené primárne pre mládež a dorast bude fungovať synergicky so zimným štadiónom, s ktorým je prepojené spojovacím koridorom. Firma winterspace, s.r.o. sa podieľala na jeho realizácii komplexnou dodávkou mobiliáru a technológie sušenia a dezinfekcie hokejovej výstroje.

Viac informácií o najmodernejšej tréningovej hokejovej hale nájdete tu.

 

Zdroj: oficiálne stránky mesta Poprad / https://www.poprad.sk/novinka/737