Športové centrá

Správne vybavenie športových centier je dôležitým prvkom v jeho prevádzke. WINTERSPACE ponúka komplexné riešenie priestorov športovísk – vybavenie priestorov pre verejnosť (lavičky, skrinky, stojany …) a vybavenie šatní pre hráčov (špeciálne úložné skrinky s rýchlym teplovzdušným sušením, šatňové boxy, stojany, regále, …). Doplniť je možné aj ďalšie výrobky, ako napríklad vysokorýchlostné sušiče topánok (30min Drygen, 30min Drygen_O3, DG1). Všetky naše výrobky sú navrhované a vyrábané podľa QVD filozofie, samotnej výrobe predchádza dôkladné plánovanie a preto dokážeme splniť aj najnáročnejšie požiadavky klientov.