Ozón ako účinná zbraň v boji proti koronavírusu 2019-nCoV.

V dnešných dňoch celý svet čelí pandémii, ktorú spôsobuje ochorenie COVID-19. Informácie o tomto ochorení, možnostiach ochrany zdravia, veľkom počte opatrení a možných spôsoboch liečby sú teraz témou číslo 1. Dezinfekcia je veľmi dôležitá v prevencii, teda predchádzaní tomuto ochoreniu. Spomínajú sa predovšetkým prostriedky na báze alkoholu alebo chlóru. No už menej známa je dezinfekcia pomocou ozónu.

Ozón (O3) je plyn, ktorý sa v malých koncentráciách prirodzene vyskytuje v prírode. Napríklad po búrke môžeme cítiť jeho charakteristickú vôňu (ozón – z gréckeho slova „ozein“, teda „vôňa“). Má veľmi silné oxidačné schopnosti a dezinfekčné účinky. Vďaka svojim vlastnostiam je napríklad 3000 x účinnejší ako chlór. A tiež niekoľkonásobne účínnejší ako UV žiarenie (bežne používané na dezinfekciu ovzdušia).

Jeho hlavné výhody:

– pri správnej aplikácii je schopný likvidovať väčšinu známych baktérii, vírusov, plesní, roztočí, alergénov, … (napríklad účinnosť pri likvidácii E-coli je až 99,99%)
– nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia, nekontaminuje životné prostredie
– účinne odstraňuje nepríjemné pachy
– ako plyn preniká aj na miesta, kde sa ostatné dezinfekčné prostriedky nedostanú (do kútov, štrbín, pórov, …)

S generátorom ozónu pracoval už pred viac ako 100 rokmi aj vynálezca E. W. von Siemens a tiež Nikola Tesla. Ukazuje sa, že práve v dnešnej dobe a aktuálnej situácii vo svete môže byť ozónová technológia tou správnou zbraňou na boj s pandémiou. Existuje viac ako 17 vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že plynný ozón je schopný ničiť koronavírus SARS-CoV (identifikovaný v r. 2003). Ozón narúša ochrannú lipidovú vrstvu vírusu, čím dochádza k jeho likvidácii. A keďže štruktúra koronavírusu 2019-nCoV (nové označenie SARS-CoV-2) je takmer totožná s vírusom SARS-CoV, je predpoklad, že ozón bude účinne likvidovať aj nový vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. Výsledky ukázali, že vysoká koncentrácia ozónu 27,73 mg/l by mohla inaktivovať vírus SARS za 4 minúty.

Práve teraz je vhodné zamyslieť sa nad vysokoúčinným, ekologickým spôsobom dezinfekcie a chrániť zdravie seba, svojich blízkych, zamestantcov, zákazníkov … Všetci si prajeme, aby sme túto neľahkú situáciu zvládli podľa možností čo najlepšie.

 

Prikladáme niektoré z použitých zdrojov:

Ozone Can Be Used To Destroy The New Coronavirus And Disinfect Areas
Zdroj:  Thailand Medical news  Feb 05, 2020  2 months ago
https://www.thailandmedical.news/news/ozone-can-be-used-to-destroy-the-new-coronavirus-and-disinfect-areas

Úryvok z článku:
Ukázalo sa, že ozónový plyn zabíja koronavírus SARS a keďže štruktúra nového koronavírusu 2019-nCoV je takmer totožná so štruktúrou koronavírusu SARS, dá sa relatívne predpokladať, že bude pôsobiť aj na nový koronavírus, aj keď musí byť poznamenané, že doteraz neexistujú žiadne štúdie okrem tej, ktorá v súčasnosti prebieha v Číne na virologickom ústave v Hubei. Existuje viac ako 17 vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že plynný ozón je schopný zničiť koronavírus SARS. Ozón ničí vírusy difúziou cez proteínový obal do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidový alebo vonkajší proteínový obal oxidáciou.

 

Ozone: A powerful weapon to combat COVID-19 outbreak
Zdroj: China.org.cn, February 26, 2020
http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm

Úryvok z článku:
Podľa výsledkov experimentu o tom, ako ozón ničí vírus SARS vedeného národným laboratóriom P3 na čele s profesorom Li Zelin, je ozón účinný pri usmrcovaní vírusu SARS naočkovaného na obličkové bunky zelených opíc, pričom bola zaznamenaná miera usmrtenia vírusu  až 99,22%. Vírus nájdený vo Wuhan a aj SARS vírus patria do skupiny koronavírusov. Výskum preukázal, že nový koronavírus je vo svojich genómových sekvenciách na 80% podobný vírusu SARS. Možme zodpovedne predpokladať, že ozón je účinný rovnako pri prevencii, ako aj pri udržaní nového koronavírusu pod kontrolou.

 

EXAMINATION OF THE EFFICACY OF OZONE SOLUTION DISINFECTANT IN IN ACTIVATING SARS VIRUS
Zdroj: Chinese Journal of Disinfection, 2004-01
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGXD200401010.htm

Úryvok z článku:
Na lividáciu vírusu závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS) bola testovaná dezinfekcia ozónom v rôznych koncentráciách. Výsledky ukázali, že vysoká koncentrácia ozónu 27,73 mg/l by mohla inaktivovať vírus SARS za 4 minúty. Stredné (17,82 mg/l) a nízke koncentrácie dezinfekčného média (4,86 mg/l) môžu tiež inaktivovať vírus SARS rôznymi rýchlosťami a účinnosťou.