ExhaustUnit 400

EXU_400

Programovateľná rovnotlaková výmenička vzduchu.

Pre skvalitnenie ovzdušia v priestoroch.

Funkcie a popis zariadenia

Zariadenie sa používa v priestoroch, kde je potrebná pravidelná (riadená) výmena vzduchu, napr. pri zvýšenej vlhkosti. Je určené na odsávanie vzduchu z miestnosti a súčastné nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Ide o bezobslužné zariadenie, ktoré je možné vopred nastaviť na požadované parametre: čas spustenia, objem miestnosti, koeficient výmeny vzduchu a počet opakovaní (dní odsávania), pričom umožňuje navoliť až 2 cykly v priebehu 24 hodín.

  • digitálne ovládaná riadiaca jednotka so zobrazením priebehu odsávacieho cyklu
  • automatické spustenie a ukončenie cyklu
  • široký rozsah nastavenia objemu odsávaného priestoru od 10m³ (5 min.) až do 1200m³ (600 min.)
  • možnosť predčasného vypnutia zariadenia

Typ Rozmer (Š x V x H) Príkon
EXU 400 42 x 40 x 33 cm 140 W