CentralDrying Controller

CDC_WM, CDC_DP

Riadiaca jednotka pre správu a ovládanie inštalovaných sušiacich a dezinfekčných zariadení.

Efektívne využívanie energie.

Funkcie a popis zariadenia

Centrálna riadiaca jednotka umožňuje riadiť sušiace a dezinfekčné celky. Slúži na automatické spustenie sušenia a dezinfekcie, čím vytvára bezobslužnú klientskú zónu. Pomáha vytvárať energeticky efektívne a úsporné celky aj vďaka funkcii Selektívne sušenie.

Centrálna riadiaca jednotka sa vyrába v 2 vyhotoveniach – ako zariadenie samostatne montované na stenu (CDC_WM) alebo ako súčasť modulového systému sušičov na obuv (CDC_DP).

  • umožňuje nastaviť 2 cykly sušenia (teplotu a dobu sušenia, čas spustenia) a 1 cyklus dezinfekcie (čas spustenia a dobu trvania) počas 24 hodín / 365 dní
  • funkcia „Selektívne sušenie“
  • funkcia „Manuálne spustenie“

 

Typ Rozmer (Š x V x H) Príkon
CDC_WM 16 x 35 x 6 cm 0,1 W
CDC_DP 10 x 148 x 7 cm 0,1 W